شرکت مهندسی کامپیوتر فرآیندگان پردازش در سال 1379 تاسیس شد .

موضوع فعالیت این شرکت تولید و پشتیبانی نرم افزار ، آموزش رشته های مختلف علوم کامپیوتر ، نصب و راه اندازی شبکه و سایر اقدامات حوزه انفورماتیک می باشد.

دستاورد ها

اولین پروژه های اجرایی ، در اداره کل امور اقتصادی و دارایی و دانشگاه علوم پزشکی بود.

بعد از آن استانداری ، دادگستری و سایر ادارات را مکانیزه کردیم و برای فعالیت یکپارچه برخی سیستم ها از سامانه طراحی شده خود شرکت استفاده کردیم.

سیستم مکانیزه ی یکپارچه تعاملات مالی را در خزانه کرمان راه اندازی کردیم و 175 اداره را به خزانه متصل کردیم و دیگر نیازی به انتقال اطلاعات از طریق سی دی و ایمیل و… نبود و کار از طریق این سامانه دنبال شد.

لینک سیستم تعاملات مالی : http://www.economickerman.ir

سیستم تعاملات مالی

سپس سامانه ای برای کارجویان به نام کارآیند ایجاد کردیم که در آن کارجو اطلاعات مورد نظر را وارد کرده و با توجه به فرصت های شغلی که نهاد های مختلف در سیستم اعلام کردند شغل هایی به کارجو پیشنهاد می شود.

لینک سیستم کارآیند : http://www.karayandeh.ir

سیستم کارآیند